BAGİS -Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi

Balıkçı gemileri izleme sistemi, cihazların 12 metre ve üzeri 248 adet balıkçı gemisine monte edilerek hayata geçecektir. (montaj işlemleri başlamış ve devam etmektedir)

Balıkçı Gemisi Yetkilisinin Sorumlulukları Nelerdir?

Balıkçı gemi yetkilisi (Sahibi, Donatanı veya Kaptanı) BAGİS Cihazının çalışır ve işler vaziyette tutulmasından, Arıza durumunda ilgili yerlere bildirerek, arızanın giderilmesinden, Avcılık faaliyetleri ve av miktarıyla ile ilgili bilgilerin elektronik seyir defterine girilerek BAGİS merkezine iletilmesinden, Arıza durumu dahil cihazlara hiç bir şekilde müdahale edilmemesinden sorumludur.

Cihazların Maliyetini Kim Karşılayacak?

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen zamanda ve istenen yerde bulunan balıkçı gemileri için cihazların temini ve takılmasına ilişkin masraflar Bakanlık tarafından karşılanacaktır. Bundan sonra takılacaklar ile belirlenen zamanda ve istenen yerde bulunmayan balıkçı gemileri için tüm masraflar balıkçı gemisi yetkilisine ait olacaktır.

Cihazların İletişim Giderlerini Kim Karşılayacak?

BAGİS ile ilgili ”GSM ve UYDU” abonelik ve iletişim / haberleşme giderleri 31/12/2018 tarihine kadar Bakanlıkça karşılanacaktır.

Yasal Dayanak

BAGİS, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 23 üncü ve 28 inci maddeleri ile Su Ürünleri Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine dayanılarak kurulmuştur. Balıkçı gemisinin yetkilisi BAGİS Tebliği ile getirilen yükümlülüklere uymak zorundadır.

BAGİS Nedir?

Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS), denizlerde su ürünleri avcılığı yapan balıkçı gemilerinin kimlik, konum, zaman, hız, yön gibi seyir bilgileri ile avcılık faaliyetleri ve avlanan su ürünleri verilerinin ”GSM ve UYDU” iletişim araçları vasıtasıyla izlenmesini ve dijital ortamda kayıt altına alınarak toplanmasını sağlayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait uzaktan takip sistemidir.

Sistemin Kurulum Amacı Nedir?

Sürdürülebilir balıkçılık yönetimi için; balıkçı gemilerinin denizlerdeki avcılık faaliyetlerinin izlenmesini, denetimlerde etkinliğin artırılmasını ve avlanılan ürünlere ait verilerin daha hızlı olarak kayıt altına alınmasını sağlamaktır.

Hangi Balıkçı Gemileri BAGİS Kapsamında Olacaktır?

Denizlerden elde edilen üretimin yaklaşık %90’nını sağlayan,su ürünleri avlama ruhsatına sahip, boy uzunluğu 12 metre ve üzerinde olan balıkçı gemileri bu kapsamda olacaktır.

Sistem Hangi Bileşenlerden Oluşmaktadır?

Sistem; balıkçı gemilerine takılan Gemi İzleme Cihazı ve Elektronik Seyir Defterinden oluşan BAGİS Cihazı ile Bakanlıkta kurulan Gemi İzleme Merkezinden oluşmaktadır.

Sistem Nasıl Çalışır?

Balıkçı gemilerine takılan Gemi İzleme Cihazı,10 dakika arayla alınan gemiye ait konum, hız ve yön bilgilerini öncelikle GSM üzerinden,geminin GSM kapsama alanı dışında olması halinde ise UYDU üzerinden Gemi İzleme Merkezine gönderir. Gönderilen bu seyir bilgileri vasıtasıyla balıkçı gemilerinin faaliyetleri elektronik haritalar üzerinde kesintisiz izlenir.

Sistemin diğer bir parçası olan Elektronik Seyir Defteri vasıtasıyla da balıkçı gemisinin av faaliyetleri ve avladığı ürünler ile ilgili bilgiler dijital ortamda Gemi İzleme Merkezine gönderilir. Bu sayede avlanılan ürünlere ait istatistiki veriler anlık olarak toplanır.

Ayrıca, sistem sayesinde balıkçı gemisinin faaliyetlerine ilişkin raporlama ve geçmişe dönük sorgulamalar da yapılabilmektedir.

Sistemin kurulumu tamamlanıp, devreye girdikten sonra matbu seyir defterinin kullanımına gerek olmayacaktır. Ancak, Cihazda arıza oluşursa matbu seyir defteri kullanılacaktır.

Sistemdeki Gemileri Kimler İzleyebilir?

Sistemdeki gemiler, sadece Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının su ürünleri denetiminde yetkili birimleri ile su ürünleri denetimlerinde yasal görevli olan Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından izlenebilir.

BAGİS’de Balıkçı Gemileri Birbirinin Faaliyetini İzleyebilir mi?

Bu sistemde, balıkçı gemilerinin birbirlerinin avcılık faaliyetlerini izlemeleri ve görmeleri mümkün değildir.

http://bagis.tarim.gov.tr/

Cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir